ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆพิมพ์ชื่อหนังสือ หรือชื่อผู้แต่ง เพื่อค้นหาหนังสือผ่านระบบ  UlibM

คำค้น:
Boromarajonani College of Nursing, Praputhabat
New CINAHL Package | BCNPB

           วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ตำราสูติศาสตร์
บรรณาธิการ, ประ..
  มี review
การหกล้มในผู้สูงอายุการป้องกันและดู..
บรรณาธิการ, จิต..
  มี review
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลแ..
คัทลียา ศิริภัท..
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและ..
ผกาพันธุ์ วุฒิล..
  มี review
โรคไบโพลาร์
ประเสริฐ ผลิตผล..
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ (ฉบ..
จิณพิชญ์ชา มะมม
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอาย..
บรรณาธิการ, กิต..
  มี review
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับ..
บรรณาธิการ, สมพ..
  มี review
การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ
กัญญดา ประจุศิลป
  มี review
Longitudinal Care in Internal Medic..
บรรณาธิการ, วัน..
  มี review
ตำรานรีเวชวิทยา
บรรณาธิการ, กิต..
  มี review
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
สรญา แก้วพิทูลย์
  มี review
ภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดของทา..
นิศารัตน์ ยมาภัย
  มี review
การพยาบาลชุมชน: อนามัยครอบครัว อนาม..
ศิวพร อิ้งวัฒนา..
  มี review
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
นิตยา ตากวิริยะ..
  มี review
สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ 2 (ฉ..
บรรณาธิการ, อุษ..
  มี review
การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารด..
บรรณาธิการ, วิบ..
  มี review
การบาดเจ็บ ความผิดปกติและโรคจากการท..
ลักษณา เหล่าเกี..
  มี review
มะเร็งวิทยา Cancer science
บรรณาธิการ, สุร..

วัสดุฯแนะนำ

เพิ่มเพื่อน
@961afiez

Search CINAHL at BCNPB

Keyword Title Author
Nursing VDO


 


 
 

  ศูนย์ข้อมูลข่าว จาก 

-
------------------------- Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.